Theo dõi tiến độ họcĐể biết tiến độ học của mình, bạn có thể xem "Thanh Tiến trình học" dưới nút "Vào học". Bạn học tới đâu, thanh tiến trình sẽ xanh lên tới đó, khi di chuyển chuột vào thanh tiến trình, bạn sẽ thấy chính xác phần trăm thời lượng mình đã hoàn thành trong suốt khóa học.Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm tra được tiến trình mình đã hoàn thành đối với từng buổi học trong danh sách các buổi học bên dưới trang chi tiết.

Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!