Báo giá Đăng bài PR

Vui lòng xem thông tin báo giá chi tiết và bài mẫu trong file đính kèm dưới đây.

Báo giá có hiệu lực đến 31/12/2018.
Đơn giá chưa bao gồm VAT.
Để book bài, vui lòng gửi yêu cầu về media@brvn.net 2-3 ngày trước khi đăng.
Bài đăng trước, hợp đồng và thanh toán sau.
Trường hợp huỷ bài viết sẽ trả 30% giá trị bài viết bị huỷ.Xem slide lớn hơn. Nhấn [ ] để xem toàn màn hình.Bài Branded Content của Brands Vietnam

Editorials:
"Cô Ba Sài Gòn": Tiếp thị qua phim ảnh chưa bao giờ "lỗi mốt"

Case-studies:
PushMax: Trải nghiệm khác - Hè mát lịm
Bài viết có hữu ích không?
Cảm ơn!