Khách hàng được khuyến khích nên đọc qua những lưu ý dưới đây trước khi quyết định book các dịch vụ Branded Content trên BRANDS Vietnam:

Tất cả bài viết trả phí đều sẽ được gắn tag "Sponsored Article", hiển thị ngay phía trên tiêu đề và trong danh sách các từ khoá trong bài. Việc này là không thể thương lượng.Tất cả social post trả phí đều sẽ được gắn hashtag #SponsoredPost, hiển thị ở cuối nội dung post. Việc này là không thể thương lượng.Những social post có yêu cầu (1) được chạy Boost Post hoặc (2) được trực tiếp xem thống kê, sẽ được cấp quyền thông qua việc gắn tag Branded Partner. Việc này đổi lại, theo quy chuẩn trên giao diện của Facebook, sẽ có chữ "Paid Partnership" hoặc "Mối quan hệ tài trợ" xuất hiện ngay bên dưới tên Branded Partner. Khách hàng cần lưu ý khi yêu cầu thêm quyền lợi này. Những post có gắn tag Branded Partner sẽ không bị gắn thêm hashtag #SponsoredPost.Tại sao chúng tôi có những quy định này? Để rõ ràng TÍNH MINH BẠCH về nội dung và quan điểm. Để bạn hay bất cứ ai, ở vị trí là một độc giả bình thường, có thể phân biệt rõ ràng giữa "nội dung có khuynh hướng quảng cáo / bị ảnh hưởng" (Advertorial) với "nội dung có quan điểm trung lập / khách quan" (Editorial), để lựa chọn có đọc tiếp hay không, hay đọc tiếp với sự đồng thuận nhất định nào.

Bạn nghĩ bài viết của mình chất lượng, khách quan, không có định hướng quảng cáo, và không đáng bị gắn tag "Sponsored"? OK, chúng tôi luôn có nơi cho những nội dung tốt. Hãy tạo tài khoản và đăng bài viết trong Cộng đồng, sau đó gửi link kèm đề nghị hỗ trợ đăng trang chủ về [email protected], chúng tôi sẽ xem xét và phản hồi cụ thể. Bài viết đạt yêu cầu sẽ được duyệt đăng trang chủ giới thiệu với độc giả, không bị gắn tag "Sponsored", có thể được chia sẻ Social Post, và trên hết là hoàn toàn MIỄN PHÍ.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!