Sau khi bạn đã mua các khóa học cho Team thành công, lúc này khoá học vẫn chưa được phân phát vào tài khoản của từng thành viên đâu, bạn cần tiến hành thêm một bước nữa để hoàn tất quá trình Cấp khoá học cho thành viên Team.

Hãy đến mục Khoá học bên dưới tên Team, chọn Quản lý thành viên.


Lưu ý:
Nếu bạn cần cấp cho nhiều thành viên hơn số lượng slot đã mua, bạn có thể quay lại mua thêm slot mới, hoặc xóa bớt thành viên đã học xong ra.
Các khóa học của Team nào sẽ nằm riêng trong Team đó. Nhớ chọn đúng khoá bạn muốn điều chỉnh nhé.

Nhấp chọn thành viên muốn cấp khóa học / Bỏ chọn và chọn lại thành viên khác nếu có thay đổi. Bấm Cập nhật để hoàn tất.


Xem tiếp Quản lý và theo dõi tiến độ học tập của Team

Nếu bạn gặp khó khăn hay thắc mắc gì, đừng ngại nhắn tin với Giáo vụ qua Chatbox phía dưới góc phải màn hình, hoặc email [email protected]
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!