Brands Vietnam Identity/ Bộ nhận diện thương hiệu

Thank you for being a partner and incorporate Brands Vietnam's identity in your marketing materials. We want to make it easy for you to use our brand in the right way - explore this quick guide to our basic design elements to see how to do it.

Cảm ơn bạn đã chọn Brands Vietnam là đối tác. Chúng tôi muốn thật dễ dàng để bạn sử dụng logo của Brands Vietnam đúng cách - hãy xem qua vài hướng dẫn nhanh dưới đây và download những tài nguyên bạn cần.

(PNG) Black on White / Logo chuẩn trên nền trắng
(PNG) White on Dark / Logo trắng trên nền tối màu
(PNG) White on Color / Logo trắng trên nền đậm màu
(Vector) All versions in scalable vector file / Tất cả option trong file vector in khổ lớn

If you want to make sure everything is right, please do not hesitate to email us a final version to help@brvn.net for feedback and approval.

Nếu bạn muốn chắc chắn là logo được sử dụng đúng, đừng ngại email bản thiết kế cuối cùng cho chúng tôi theo địa chỉ help@brvn.net để được góp ý và phê duyệt.

Download

Bài viết có hữu ích không?
Cảm ơn!