Mặc dù quy trình đăng ký thành viên diễn ra tự động, BRANDS Vietnam / BRAND Camp có cơ chế rà soát tài khoản hằng ngày nhằm đảm bảo có một danh sách thành viên xác thực với mục tiêu sử dụng tài khoản rõ ràng.

Nếu tài khoản bị khoá, lý do có thể rơi vào một trong các trường hợp sau:

Tài khoản tạo ra cho mục đích SEO
Tài khoản tạo ra cho mục đích quảng cáo sản phẩm, dịch vụ
Tài khoản có tên thành viên không phù hợp thuần phong mỹ tục
Tài khoản vi phạm các Điều khoản Sử dụng (tài khoản ảo, không sử dụng cho mục đích cá nhân...)
Tài khoản vi phạm Nội quy Cộng đồng (đăng bài quảng cáo, SEO...)
Tài khoản nghi ngờ đăng ký tự động hoặc đến từ các IP có dấu hiệu spam...

Đôi khi chúng tôi có thể khoá nhầm tài khoản. Nếu bạn nghĩ rằng mình không vi phạm và muốn khiếu nại / mở lại tài khoản, vui lòng gửi email về [email protected] để được hỗ trợ.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!