Hiện tại, Brands Vietnam đang thiết kế tính năng nhận chứng chỉ cho các bạn học viên sau khi hoàn thành khóa học. Chúng tôi sẽ thông báo với các bạn đã đăng ký học qua email khi ra mắt tính năng này.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!