Các trạng thái của bài viết Campaign

Sau khi hoàn tất việc nhập nội dung Campaign trên Brands Vietnam, bài viết của bạn vẫn ở trạng thái đang soạn thảo nằm trong mục "Campaign đang soạn thảo" và chưa được đăng.Đăng bài và hiệu chỉnh nội dung (nếu có) qua các nút công cụ:

Nút "Đăng" : đăng campaign để hiển thị trong mục Campaigns trên Brands Vietnam.
Nút "*Xem"** : xem trước nội dung khi ở trạng thái đã đăng, đảm bảo bài được hiển thị gọn, đẹp và nội dung chính xác.
Nút "Sửa" : điều chỉnh lại nội dung nếu có sau khi xem.
Nút "Xoá" : xóa campaign ra khỏi proffileBrands Vietnam sẽ xem xét và lựa chọn những campaign với nội dung hay và chất lượng để đăng nổi bật (nội dung campaign sẽ hiển thị bên ngoài của website Brands Vietnam trong mục Campaign).

Hãy nhanh chóng sưu tầm và chia sẻ những campaign của bạn với cộng đồng nhé!
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!