Brands Vietnam Standard Ad Sizes: Kích thước chuẩn các vị trí Web Banner

For web banner ads to be displayed properly on all devices, Brands Vietnam recommends Advertisers to provide all required sizes for each placement.
Để quảng cáo được hiển thị tốt trên mọi thiết bị, Brands Vietnam đề nghị nhà quảng cáo cung cấp tất cả các kích thước yêu cầu cho từng vị trí.In red are sizes with high impressions, as such highly recommended.
Màu đỏ là các vị trí có tần suất hiển thị cao, được khuyến nghị sử dụng.

In addition, Advertisers are recommended to provide sizes at 1.5x or 2x for even better display on retina devices.
Ngoài ra, nhà quảng cáo nên cung cấp thêm kích thước 1.5x hoặc 2x để quảng cáo hiển thị rõ nét trên màn hình độ phân giải cao.Ad Header

Desktop: 970 x 90 pixels
Tablet: 728 x 90 pixels
Mobile: 320 x 50 pixels

Ad Top

Desktop: 336 x 280 pixels
Tablet: 300 x 250 pixels
Mobile (Homepage): 300 x 250 pixels

Ad Long (Sub-page)

Desktop & Tablet: 300 x 600 pixels

Ad Tower (Sub-page)

Desktop: 160 x 600 pixels
Tablet: 120 x 600 pixels

Ad Detail (Sub-page)

Desktop & Tablet: 728 x 90 pixels
Mobile: 300 x 250 pixels

Ad Footer

Desktop: 970 x 250 pixels
Tablet: 728 x 90 pixels
Mobile: 320 x 50 pixelsTechnical Specification / Quy cách file quảng cáo

File Format / Định dạng: JPG, PNG, GIF, HTML5.
File Size / Dung lượng: < 300kb.
Bài viết có hữu ích không?
Hủy bỏ
Cảm ơn!